Regulamin sklepu

Zasady ogólne 


1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaż towarów przez sklep internetowy Refabric.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

3. Wykonanie zawartej umowy sprzedaży, przez sklep internetowy dokonuje się w dniu odbioru przesyłki przez klienta.Produkt

1. W przypadku niezgodności towaru z opisem klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę Refabric.

2. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.


3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów  znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów lub ich  usuwania  z oferty, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronach sklepu bądź  wprowadzania w nich zmian.


4. Wszystkie zdjęcia produktów znajdujących się w sklepie Refabric są  chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i      rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na    innych stronach internetowych bez naszej zgody.Rejestracja klientów 
 

1. Złożenie zmówienia możliwe jest poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.


2. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu  i  przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia  akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów  zabezpieczenia  danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U  1997 nr 133 po.  833) o ochronie danych osobowych.Składanie zamówień 


1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.refabric.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-17.

3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia
.

4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z Refabric.

5. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienie należy skontaktować się  mailowo z obsługą sklepu.Realizacja zamówienia 


1. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po ZAREJESTROWANIU  WPŁATY NA KONCIE, jeżeli wpłata nie została dokonana, zamówienie nie zostanie zrealizowane.


2. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpłaty na koncie.


3. Refabric zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia ewentualnych błędnych informacji o cenach lub  dostępności towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość  autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.


4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających  realizację zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego    realizacji, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomi klienta.


5. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę doręczyciela przesyłki

.

Wymiana zamówionego towaru 

1. Klientom przysługuje prawo wymiany zamówionego towaru na inny kolor lub model w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.


2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.


3. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.


4. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.


5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez sklep.Wysyłka

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

2. Koszt wysyłki w Polsce doliczany jest do kosztów kupionego produktu i wynosi 15 zł w przypadku Poczty Polskiej lub 20 zł w przypadku przesyłki kurierskiej. 

 3. Maksymalny czas realizacji wynosi 3 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe.


4. Refabric realizuje również zamówienia z Unii Europejskiej. Przesyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i wynosi 16 EUR. Maksymalny  czas dostawy 10 dni roboczych.

5. Refabric realizuje także zamówienia do Ameryki Północnej i Południowej,  Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Koszt wynosi €16. Maksymalny czas dostawy  to 21 dni roboczych.

6. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. obsługa celna).


7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.


8. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

9. Za wszelkie opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej nie odpowiadamy.Płatności 
.

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym Refabric wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.


2. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.


3. Honorujemy płatność przelewem bankowym. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku  płatności, zamówienie zostanie anulowane bez uprzedniego informowania  klienta.


Postanowienia końcowe 


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).